Jiří Krist - fotografie z cest po USA a Evropě

 

.: Photoblog | Fotodeník :.    

February 24, 2008 (Sunday) | We visited a renaissance castle Cervena Lhota on our way from Ceske Budejovice to Prague. Since the interiors were still closed, we just took a walk round the pond and spent time guessing the princess window. Which one could it be?24. Února 2008 (Sunday) | Cestou z Českých Budějovic do Prahy jsme zavítali na renesanční zámek Červená Lhota. Interiéry byly uzavřené, tak jsme museli vzít zavděk alespoň procházkou kolem rybníka a diskusí o princeznině okně. Které to asi mohlo být?    

February 9, 2008 (Saturday) | The day, when the president wasn't elected. But the thing that was actualy sucessfull, was an afternoon romantic walk to the Prague's Castle with our honourable visitors from Mysliv, my uncle and his girlfriend.9. Února 2008 (Sobota) | Den, kdy nebyl zvolen president. Co se však povedlo dokonale, byla odpolední romantická procházka po Hradě s váženou návštěvou z Myslíva, stýcem a jeho přítelkyní.    

December 30, 2007 (Sunday) | It was freezing during the traditional Christmas visit at my wife's granny so I've got a perfect opportunity to capture what the frost can do with water when given a chance. This fascinating and mysterious sculpture was found right at the outflow from the mill-race for the local flourmill.30. Prosince 2007 (Neděle) | Během tradiční vánoční návštěvy u babičky v Hradišti krásně mrzlo, a tak jsem měl perfektní příležitost zachytit, co dokáže mráz udělat s vodou, když má příležitost. Tahle fascinující tajuplná ledová socha byla přímo u výtoku z náhonu na místní mlýn.    

November 5, 2007 (Monday) | The weather forecast for Monday was fair, we were off work so we packed some stuff, some of us dressed up warm (others were cold as usual) and we hit the road heading to Germany with my wife. The main purpose of the trip was wine shopping in Bodenmais town to get some reserves for long winter evenings and possibly some hiking in Sumava mountains.


We chose the Great Arber Lake (Grosser Arbersee). It's close to the border and easy accessible by car. Cloudy sky was a perfect background for the pictures I've taken during our one hour hike. The lake was created aprox. 10 000 years ago when the local glacier melted. The lake's elevation is 934 meters above see level, its area is 7.2 hectare and it is 16 meters deep.5. listopadu 2007 (Pondělí) | Předpověď počasí na pondělí byla příznivá, volno z roboty zařízené a tak jsme si zabalili saky paky, někteří z nás se teple oblékli (jiným pak byla jako obvykle zima) a vyrazili jsme s manželkou směrem k hranicím s Německem za bohulibým účelem nákupu chlastu v Bodenmais pro dlouhé zimní večery a za případným výletem do Šumavské přírody.


Volba nakonec padla na Velké Javorské jezero (Grosser Arbersee). Je to blízko přechodu a dá se tam dojet autem :-). Zataženo se střídalo s polojasnem a během asi hodinové procházky jsme jezero pohodlně obešli a vyfotili. Jezero vzniklo před asi 10 000 lety, když roztál místní ledovec. Jezero leží ve výšce 934 m.n.m, zabírá plochu 7,2 ha a je místy až 16 metrů hluboké.    

October 28, 2007 (Sunday) | I hunted down the picture of this babe in gardens during a romantic walk round the Prague's Castle on the Republic day. The castle and gardens were nice but she was even nicer.28. října 2007 (Neděle) | Tak tuhle kočku jsem ulovil během romantické procházky po Pražském hradě přímo v hradních zahradách. Hrad i zahrady byly pěkné, ale ona jestě pěknější.


Webdesign & Copyright © 2002-2011 Jiří Krist

Konzultace Jakub Mach, Webhosting by Český hosting